In materie de legislaţie este necesar să vă avertizăm că:

–          singurele societăti comerciale care pot efectua măsurări PRAM sunt cele atestate ANRE tip A1 (pentru joasă tensiune) – a se consulta site-ul ANRE

–          pentru execuţie de instalaţii electrice singurele societăţi comerciale sunt cele atestate ANRE tip B (minimum) – a se consulta site-ul ANRE

–          toate aceste lucrări trebuiesc executate de către electricieni autorizaţi ANRE.

In speranţa că potenţialii noştri clienţi cunosc legislaţia care guvernează activităţile care fac obiectul acestui site menţionăm totuşi câteva repere legislative:

– I7/2011 – Normativ pentru Proiectarea Execuţia şi Exploatarea Instalaţiilor Electrice Aferente Clădirilor

– Legea 319/2006 art. 37/39 – Legea Sănătăţii în Muncă

– HG 1146/2006 privind Cerintele Minime de Securitate şi Sănătate pentru Utilizarea în Muncă de către Lucrători a Echipamentelor de Muncă

– DGPSI 004/2001 – Dispoziţii Generale privind Reducerea Riscurilor de Incendiu generate de Incărcări Electrostatice

Sunt ABROGATE:

–          STAS 12604/4-89

–          STAS 12604/5-90

–          I7/2009 (înlocuit de I7/2011)